29 Ocak 2008 Salı

BAŞÖRTÜSÜ'NE SADECE YÜKSEKÖĞRETİMDE İZİN


Başörtüsü tartışmaları bir anda ülke gündemine oturdu ve üzerinde uzlaşmaya varılan bir metin MHP ve AKP tarafından hazırlandı. İlk gündem maddesi anayasanın 10. maddesiydi nedir bu onuncu madde diyenlerin merakını gidermek için yürürlükte olan 10. maddeyi sizlerle paylaşmak istiyorum:

. Kanun önünde eşitlik

Madde 10.- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

MHP nin önerisi ise:

Söz konusu maddede ''devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır'' hükmüne ek olarak ''bütün işlemlerinde'' ibaresinden sonra gelmek üzere ''her türlü kamu hizmetlerinin sunulmasında ve bunlardan yararlanılmasında'' ifadesinin yer alması gerektiğ şeklindeydi. Bu ibarenin eklenmesinin gerekçesi ise Anayasa Mahkemesi'nin 1989 yılında yaptığı yorumdu. Anayasa Mahkemesi'nin yorumunu değiştirmesi mümkün omaycağı için maddede değişikliğin gerekliliği tartışıldı; fakat sonuç olarak sadece yükseköğretimde başörtüsünün serbestliği ilkesi getirildi.

Farklı bir teklifin verilmesinde en önemli faktör AKP nin üzerindeki baskı olsa gerek. Bütün kamu alanlarında serbestlik gelmeyecek sadece üniversitelerde serbestlik gelecek. Fakat anayasanın bu kadar özel bir düzenleme yapması tartışılan ayrı bir mevzu. Çünkü kural olarak anayasa kanunların üstündedir ve kanunların anayasa uygun olması gerekir, özel düzenlemeler ise kanunla getirilmelidir. Kanunların lafızları da çok önemlidir hele hele bu bir anayasa metni olcaksa sündürülebilir cümleler kullanılmamalıdır. Hukuk yoruma açık bir bilim olduğu için çok farklı yorumlar yapılabiliyor; ancak yine hukuku düzenleyen yasama organıdır ve son yorumu yapacak olan da anayasa Mahkemesi olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder