29 Ocak 2008 Salı

SONUNDA TEKLİF MECLİSE SUNULDU

AKP ve MHP nin üzerinde uzlaşmış olduğu anayasanın 10. ve 42. madde değişiklik teklifi sonunda meclis başkanlığı na sunuldu. Anayasa ve yasa değişikliği tekliflerinin gerekçesinde, yüksek öğretim kurumlarında kılık ve kıyafetlerinden ötürü bazı öğrencilerin eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesinin kronik bir sorun haline geldiği vurgulandı.
Teklifin gerekçesinde ayrıca Atatürk'ün göstermiş olduğu fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirme hedefine de vurgu yapıldı. 10. maddedeki yapılan değşiklikle kanun önünde eşitlik ilkesinin kapsamı biraz daha belirginleştirilmeye çalışıldı. Ama Anayasa Mahkemesinin yorumu kanun metni için çok önemli bir düğüm noktası olacağı herkesçe aşikar. Yapılan düzenlemenin eski anayasa düzeni ile yeni düzen arasında türbanlılar açısından bir değişim oluşturup oluşturmayacağını da yine zaman gösterecek.
42. maddedeki değişiklik ise “kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir” ifadesine yer verildi. Ayrıca YÖK kanunun ek 17. maddenin de değiştirilmesi teklifi de bu kapsamda meclise sunuldu. Metin Meclis Anayasa Komisyonu'nda Perşembe günü görüşülecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder