21 Ocak 2010 Perşembe

CHP'Yİ SEVİNDİREN KARAR

21 Ocak 2010 Perşembe günü yapılan Mahkeme toplantısında görüşülen, Mahkememizin 2009/52 esasında kayıtlı bulunan ve Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ile İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un açmış olduğu iptal davası hakkında;
26.6.2009 günlü, 5918 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

1- a) 7. maddesiyle 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesinin (3) numaralı fıkrasının değiştirilen son tümcesinde yer alan “ … halinde …” sözcüğünün İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,

b) “ … halinde …” sözcüğünün önünde yer alan “… savaş ve sıkıyönetim …” ibaresinin 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince İPTALİNE, OYÇOKLUĞUYLA,

c) İptal edilen bölümlerin yürürlüğünün durdurulmasına, OYÇOKLUĞUYLA,

2- Geçici Madde 1’de yer alan “… ve 250 nci …” ibaresinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
karar verilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder