4 Ocak 2010 Pazartesi

TENFİZ TALEP DİLEKÇESİ

…………….. AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI : …………………. ……………………
VEKİLİ : …………… ………………….
….. ……………. ……………. ……………..
………………….

DAVALI : …………. …………………
………. ……………… …………. ……………..
………………….

KONU : Almanya’da alınmış ve kesinleşmiş bulunan boşanma kararının tenfizi talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR
1
Müvekkilim …………… ……………. ve davalı …………….. ……………., …/…/….. tarihinde Münih evlenme dairesinde …. numaralı kayıtla evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden çocukları olmamıştır.

2
Müvekkilim davalı …………… …………… aleyhine Almanya ……… Yerel Mahkemesi/Aile Mahkemesi’nde ………. E numarası ile boşanma davası açmıştır. Boşanma davası davalı tarafından da kabul edilmiştir. Taraflar arasındaki boşanma davasında ……. Yerel Mahkemesi/Aile Mahkemesi Hakimi ………….., …/…/….. tarihindeki sözlü duruşmada, tarafların verdikleri ifadelerini, davanın veriliş nedenini ve ayrı yaşamalarını göz önüne alarak boşanma kararı vermiştir.

3
Bu karar, …/…/….. tarihinde temyizden feragat edilmek suretiyle kesinleşmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : MK, MÖHUK, HUMK,

DELİLLERİMİZ : Nüfus Kaydı Örneği, boşanma kararının aslı ve onaylı Türkçe tercümesi

TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle Yabancı Ülke mahkemesince verilmiş boşanma kararının tenfizi ile tarafların boşanmalarına, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Sayın Hakimliğiniz’den saygılarımla arz ve talep ederim.

......... ............
Avukat


EKLER:
1- Alman Mahkemesi Kararı
2- Onaylı Vekaletname Örneği
3- Lüzumu kadar tebligat pulu ve zarfı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder